God hjelp for frivillige organisasjoner


Frivillige organisasjoner har som regel større press på å være ressurseffektive. Gode digitale løsninger kan hjelpe til å redusere kostnader knyttet til kundeservice.

Digitale verktøy

Digitale tjenester sparer tid og reduserer kostnader, i tillegg til å tilrettelegge for kommunikasjon i sanntid. Mange kunder setter pris på raske løsninger som gjør det enkelt å få hjelp når de trenger det. I tillegg bør du sørge for å gi god informasjon på nettet.

E-post og chat

E-postadressen til organisasjonen din bør være lett synlig, slik at kunder som ønsker å kontakte organisasjonen kan gjøre det raskt og enkelt. I tillegg er en chat-funksjon viktig, for da kan kunden få hjelp på sanntid og raskere enn via e-post.

Forum

Et forum er en viktig ressurs for både kunder og bedrifter. Her kan kunder dele tips og erfaringer med hverandre, og organisasjoner kan hente massevis av innsikt helt uten kostnader. Å hente markedsinnsikt direkte fra kundene er svært verdifullt.

Sosiale medier

Sosiale medier gjør toveiskommunikasjon mye enklere. Samspill mellom organisasjoner og deres kunder er svært viktig. Det gir kundene verdi at de kan finne informasjon, samt få hjelp gjennom flere kanaler. En kunde vil som regel foretrekke en organisasjon som de føler gir dem det de trenger.