Aktuelle politiske spørsmål i Norge


Kommunereformen er en av de store, politiske sakene i Norge i dag. Uenigheten er stor, både om lønnsomheten av en slik reform, og om hvordan den eventuelt skal gjennomføres.

Flere regjeringsmedlemmer ønsker å tvinge kommunene til å slå seg sammen, men mange kommuner nekter. De føler at en storkommune ikke vil gi like gode tjenester ute i distriktene, og at det bare er innbyggerne i kommunesentrene og tettstedene som vil tjene på det, mens folk i utkanten vil miste viktige tilbud innen skole og helsetjeneste.

En annen sak som debatteres flittig, er elektrifisering av Utsirahøyden. Utsirahøyden er et oljefelt som ligger 140 km vest for Stavanger. Dette er den største oljeutbyggingen siden 1980-tallet. De fire olje- og gassfeltene på Utsirahøyden skal åpnes i tidsrommet 2015 til 2019, og spørsmålet er om alle, eller bare noen få av feltene skal få strøm fra land. Strøm fra land vil føre til færre utslipp fra plattformene, men det er også kostbart og krevende.

Kostnadene er det største motargumentet. Noen mener det er dumt å bruke penger på dette, ettersom de fleste oljefelt drives av gass som pumpes opp på stedet. Miljøvernere argumenterer for at elektrifisering er mer miljøvennlig, og at kostnadene vil lønne seg på sikt.

Stortingets klimaforlik forplikter Norge til å redusere utslippene av klimagasser. Forkjemperne av elektrifiseringen av Utsirahøyden understreker at elektrifiseringen vil hjelpe Norge å nå klimamålene raskere. Regjeringen ønsker også å elektrifisere den sørlige delen av Utsirahøyden, men vil ikke binde seg til forpliktelser for resten av feltet.