Små politiske partier

stortingetMiljøpartiet De Grønne (MDG) er det eneste lille politiske partiet som sitter på Stortinget i dag. Paritet ble stiftet i 1988, og kaller seg blokkuavhengig. De er først og fremst opptatt av miljøvern, fred og rettferdighet.Kystpartiet hadde tidligere en Stortingsplass, men mistet denne plassen i 2005. Partiet er likevel representert i flere kommunestyrer og fylkesting, og har tre ordførere. Pensjonistpartiet er også representert i fylkesting og kommunestyrer flere steder i landet. Partiet Rødt ble stiftet i 2007. De sitter ikke på Stortinget, men har representanter i 33 kommunestyrer og på tre fylkesting.Samefolkets Parti (SfP) stiller lister til sametingsvalget og fylkestingsvalget i Finnmark. De har også stilt til stortingsvalg, uten å komme inn på Stortinget. Partiet har ordføreren i Kautokeino og er representert i fylkestinget i Finnmark.Demokratene er et parti som ble stiftet i 2002. De befinner seg i sentrum, og er kjent for en restriktiv holdning til innvandring og utenrikspolitikk. Partiet har ingen ordførere, men er representert i åtte kommunestyrer og ett fylkesting.Samfunnsdemokratene er et ganske nytt parti, som ble stiftet i 2011. De stilte til valg i 2011, og fikk inn fire mandater i kommunestyret i Gloppen. Partiet ønsker å motvirke sentralisering, bedre infrastrukturen og fordele godene rettferdig. Et annet parti som ble stiftet i 2011, var partiet De Kristne. De stilte bare til valg i Bømlo kommune i 2011, der de fikk inn to representanter i kommunestyret. I 2013 stilte partiet liste til Stortingsvalget, uten å bli valgt inn.